Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tiễn Phật Tây Thiên Sát Pháp (Ván 3)

Danh sách lần thử 37
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:43:33  
phongvu03 31-10-2021 22:43:21  
khoa 25-10-2021 12:58:43  
khoa 25-10-2021 11:41:01  
anhpham2021 01-10-2021 11:55:58  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:25:34  
Hocco01 18-09-2021 15:06:50  
Hocco01 18-09-2021 13:34:06  
Hocco01 18-09-2021 10:10:28  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:23:49  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:36:00  
Zaidatto 15-09-2021 12:17:22  
SonDH 15-09-2021 11:04:02  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:57:12  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:23:13  
hducnguyen 13-09-2021 05:18:09  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:26:54  
duccong 10-09-2021 23:55:32  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:28:53  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:28:39  
contot 29-08-2021 16:48:21  
contot 29-08-2021 16:47:34  
googleidkeaz109903387164233987969 28-08-2021 00:08:07  
phongB162874 22-06-2021 21:16:43  
phongB162874 22-06-2021 21:16:30  
phongB162874 22-06-2021 21:15:48  
phongB162874 22-06-2021 21:13:59  
viet09 29-05-2021 16:28:15  
truongvan 03-05-2021 18:29:43  
trananthinh001 17-02-2021 02:44:33  
googleidkeaz103774810781026096981 12-02-2021 07:51:54  
googleidkeaz103774810781026096981 12-02-2021 07:51:13  
googleidkeaz103774810781026096981 12-02-2021 07:50:44  
googleidkeaz103774810781026096981 12-02-2021 07:50:16  
Học cờ tướng 08-02-2021 10:54:30  
Gia Hân 03-02-2021 11:34:41  
Gia Hân 18-01-2021 11:20:36  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680