Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tiễn Phật Tây Thiên Sát Pháp (Ván 4)

Danh sách lần thử 107
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:44:11  
phongvu03 31-10-2021 22:43:50  
khoa 25-10-2021 11:38:59  
khoa 25-10-2021 11:37:50  
khoa 25-10-2021 11:37:24  
khoa 25-10-2021 11:36:20  
anhpham2021 01-10-2021 11:47:54  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:24:28  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:24:04  
Hocco01 18-09-2021 15:06:18  
Hocco01 18-09-2021 10:09:41  
Hocco01 18-09-2021 10:09:17  
Hocco01 18-09-2021 10:08:26  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:23:25  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:22:48  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:22:13  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:22:03  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:38:16  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:37:06  
Zaidatto 15-09-2021 12:16:37  
SonDH 15-09-2021 11:03:20  
SonDH 15-09-2021 10:58:20  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:56:04  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:55:31  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:17:47  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:21:43  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:14:46  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:11:58  
duccong 10-09-2021 23:52:42  
duccong 10-09-2021 23:50:56  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:16:46  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:15:53  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:14:13  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:13:13  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:12:50  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:11:58  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:10:52  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:27:45  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:27:20  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:27:02  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:26:46  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:26:08  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:25:46  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:25:33  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:24:22  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680