Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Trất Sát (Ván 1)

Danh sách lần thử 103
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:44:39  
phongvu03 31-10-2021 22:44:28  
khoa 25-10-2021 11:34:31  
khoa 25-10-2021 11:33:49  
khoa 25-10-2021 11:32:31  
anhpham2021 30-09-2021 22:56:34  
anhpham2021 30-09-2021 22:55:27  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:13:32  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:12:52  
googleidkeaz106546086155496089808 20-09-2021 07:21:10  
Hocco01 18-09-2021 15:05:50  
Hocco01 18-09-2021 10:07:07  
Hocco01 18-09-2021 10:06:49  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:21:37  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:21:26  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:27:15  
Zaidatto 15-09-2021 12:15:52  
SonDH 15-09-2021 10:56:38  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 11:49:42  
ducbui291 13-09-2021 23:00:40  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:54:14  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:15:10  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:10:31  
chipau1004 11-09-2021 17:05:02  
chipau1004 11-09-2021 17:04:47  
googleidkeaz103008808144457032361 11-09-2021 14:28:41  
googleidkeaz103008808144457032361 11-09-2021 14:27:34  
googleidkeaz103008808144457032361 11-09-2021 14:25:21  
googleidkeaz103008808144457032361 11-09-2021 14:24:15  
googleidkeaz103008808144457032361 11-09-2021 14:23:55  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:12:22  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:11:53  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:11:17  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:10:48  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:10:13  
duccong 10-09-2021 23:49:43  
NGUYENTHETHU 05-09-2021 21:09:27  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:09:59  
googleidkeaz117020623115178737351 05-09-2021 16:09:27  
Titen90 02-09-2021 16:00:07  
Titen90 02-09-2021 15:59:41  
Titen90 02-09-2021 15:59:07  
CongKhanh29071988 30-08-2021 18:50:54  
CongKhanh29071988 30-08-2021 18:50:42  
CongKhanh29071988 30-08-2021 18:50:05  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680