Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Trất Sát (Ván 2)

Danh sách lần thử 197
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
dinhvanchatqldt@gmail.com 28-10-2021 20:39:06  
khoa 25-10-2021 11:30:55  
khoa 25-10-2021 11:29:33  
anhpham2021 30-09-2021 22:22:09  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:23:06  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:18:52  
Hocco01 18-09-2021 15:05:19  
Hocco01 18-09-2021 15:04:55  
Hocco01 18-09-2021 15:04:29  
Hocco01 18-09-2021 10:06:23  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:20:43  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:28:57  
Zaidatto 15-09-2021 12:14:02  
Zaidatto 15-09-2021 12:04:32  
SonDH 15-09-2021 10:55:51  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:48:08  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:47:31  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:47:19  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:44:56  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:43:11  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:42:34  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:40:17  
googleidkeaz102621719128507138525 14-09-2021 18:39:11  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 11:48:58  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 11:48:36  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 11:48:14  
ducbui291 13-09-2021 22:58:23  
ducbui291 13-09-2021 22:57:08  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:50:50  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:50:07  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:03:48  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:09:04  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 09:54:29  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:03:10  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:02:53  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 11:00:58  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:59:04  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:58:09  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:57:52  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:56:52  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:56:28  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:55:55  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:54:56  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:53:45  
googleidkeaz100274754351668574503 11-09-2021 10:53:11  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680