Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Trất Sát (Ván 3)

Danh sách lần thử 267
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
thanhan83 21-11-2021 21:35:43  
phongvu03 31-10-2021 22:45:42  
phongvu03 31-10-2021 22:45:19  
khoa 25-10-2021 11:26:36  
Kboi 22-10-2021 13:42:30  
lyhaidang 17-10-2021 20:44:11  
lyhaidang 17-10-2021 20:41:19  
dinhvanchatqldt@gmail.com 14-10-2021 14:10:15  
facebookidkeaz316833383552755 11-10-2021 12:41:14  
facebookidkeaz316833383552755 11-10-2021 12:39:56  
HAI 10-10-2021 21:50:41  
HAI 10-10-2021 21:48:51  
facebookidkeaz4540115929359489 08-10-2021 17:25:13  
facebookidkeaz4698863493466329 06-10-2021 19:47:53  
facebookidkeaz4698863493466329 06-10-2021 19:46:28  
facebookidkeaz4698863493466329 06-10-2021 19:45:22  
facebookidkeaz4540115929359489 04-10-2021 02:40:32  
facebookidkeaz4540115929359489 04-10-2021 02:29:37  
Tangduongpq 02-10-2021 23:28:37  
Tangduongpq 02-10-2021 23:26:50  
dainhung 24-09-2021 17:41:47  
dainhung 24-09-2021 17:40:45  
phithangmay36@gmail.com 24-09-2021 17:22:51  
anhpham2021 22-09-2021 16:56:40  
anhpham2021 22-09-2021 16:55:59  
anhpham2021 22-09-2021 16:55:04  
googleidkeaz111616372417931001822 21-09-2021 20:02:51  
googleidkeaz111616372417931001822 21-09-2021 20:00:40  
googleidkeaz111616372417931001822 21-09-2021 19:55:20  
googleidkeaz111616372417931001822 21-09-2021 19:52:46  
Le Hai Hung 21-09-2021 13:56:01  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:07:54  
Le Hai Hung 21-09-2021 09:04:27  
duthieuy99 20-09-2021 17:32:35  
duthieuy99 20-09-2021 17:31:56  
locpham 19-09-2021 10:28:37  
Hocco01 18-09-2021 10:03:52  
Sy_Minh 18-09-2021 10:03:46  
Sy_Minh 18-09-2021 10:02:28  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:49:05  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:47:46  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:46:41  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:39:11  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:34:45  
googleidkeaz102217434781414563478 18-09-2021 08:34:08  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680