Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 991)

Danh sách lần thử 83
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
CongKhanh29071988 04-11-2021 14:35:57  
CongKhanh29071988 04-11-2021 14:35:19  
CongKhanh29071988 04-11-2021 14:08:27  
CongKhanh29071988 03-11-2021 14:24:08  
CongKhanh29071988 02-11-2021 14:54:43  
CongKhanh29071988 02-11-2021 14:54:11  
CongKhanh29071988 02-11-2021 14:47:21  
CongKhanh29071988 02-11-2021 14:40:58  
CongKhanh29071988 02-11-2021 07:42:28  
CongKhanh29071988 01-11-2021 10:00:38  
CongKhanh29071988 01-11-2021 09:51:51  
CongKhanh29071988 01-11-2021 09:44:25  
CongKhanh29071988 01-11-2021 09:35:13  
CongKhanh29071988 01-11-2021 09:29:37  
CongKhanh29071988 01-11-2021 09:27:09  
CongKhanh29071988 31-10-2021 16:00:04  
CongKhanh29071988 31-10-2021 15:51:36  
CongKhanh29071988 31-10-2021 15:50:55  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:51:05  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:49:17  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:48:49  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:42:40  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:41:31  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:39:50  
CongKhanh29071988 31-10-2021 13:39:16  
CongKhanh29071988 31-10-2021 11:00:36  
CongKhanh29071988 31-10-2021 11:00:04  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:47:22  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:46:40  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:46:00  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:45:19  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:40:42  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:26:50  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:22:44  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:21:29  
CongKhanh29071988 31-10-2021 10:01:49  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:56:05  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:55:29  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:54:12  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:53:36  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:46:45  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:45:14  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:44:24  
CongKhanh29071988 31-10-2021 09:43:38  
CongKhanh29071988 31-10-2021 08:27:03  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680