Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992)

Danh sách lần thử 24
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 30-10-2021 17:56:43  
phongvu03 30-10-2021 17:31:17  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 11:13:54  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 11:08:23  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 11:06:48  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 11:02:57  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:56:12  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:53:06  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:51:48  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:49:36  
nguyenhoangthai 17-10-2021 13:50:26  
facebookidkeaz316833383552755 03-10-2021 12:09:51  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 09:04:39  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 09:03:53  
facebookidkeaz316833383552755 02-10-2021 16:54:57  
phongvu03 30-09-2021 15:08:43  
phongvu03 30-09-2021 15:07:32  
phongvu03 30-09-2021 15:07:05  
Công Trí 28-09-2021 15:06:24  
Gia Hân 26-09-2021 11:50:16  
Gia Hân 26-09-2021 11:49:54  
Gia Hân 26-09-2021 11:49:37  
Gia Hân 26-09-2021 11:49:15  
Gia Hân 26-09-2021 11:48:53  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680