Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 993)

Danh sách lần thử 16
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:47:09  
nguyenhoangthai 17-10-2021 13:47:57  
facebookidkeaz316833383552755 06-10-2021 06:42:08  
VUTRUNG_21 03-10-2021 23:49:12  
phongvu03 30-09-2021 15:05:21  
phongvu03 30-09-2021 15:04:53  
phongvu03 30-09-2021 15:04:28  
phongvu03 30-09-2021 15:03:55  
phongvu03 30-09-2021 15:03:04  
phongvu03 30-09-2021 15:02:39  
phongvu03 30-09-2021 15:01:25  
phongvu03 30-09-2021 15:01:05  
Công Trí 28-09-2021 13:01:28  
Công Trí 27-09-2021 17:29:13  
Gia Hân 25-09-2021 22:09:06  
Gia Hân 25-09-2021 22:08:39  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680