Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 994)

Danh sách lần thử 36
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 09:08:11  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:57:52  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:37:36  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:27:35  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:18:44  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:11:31  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:07:17  
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 08:03:52  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 11:18:30  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:41:48  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:34:58  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:31:12  
nguyenhoangthai 17-10-2021 13:31:27  
nguyenhoangthai 17-10-2021 13:28:02  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:38:44  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:35:52  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:32:01  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:27:12  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:22:25  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:19:36  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 16:16:31  
facebookidkeaz316833383552755 01-10-2021 19:34:12  
facebookidkeaz316833383552755 01-10-2021 19:32:10  
facebookidkeaz316833383552755 01-10-2021 19:31:19  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:38:43  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:36:32  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:35:27  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:31:13  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:29:11  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:28:35  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:26:03  
Tangduongpq 25-09-2021 23:12:13  
Tangduongpq 25-09-2021 23:10:10  
Tangduongpq 25-09-2021 23:09:10  
Gia Hân 25-09-2021 21:59:25  
Gia Hân 25-09-2021 21:57:29  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680