Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 995)

Danh sách lần thử 19
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 22-10-2021 18:24:38  
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:19:06  
nguyenhoangthai 17-10-2021 13:05:14  
Ngô Nguyễn 30-09-2021 15:43:40  
Ngô Nguyễn 30-09-2021 15:30:31  
phongvu03 30-09-2021 14:55:00  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:24:33  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:22:13  
Le Hai Hung 30-09-2021 13:17:59  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 22:12:27  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 22:11:30  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 22:10:29  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 22:03:52  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 22:00:55  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:56:34  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:52:59  
Công Trí 27-09-2021 06:47:39  
Gia Hân 26-09-2021 18:34:12  
Gia Hân 25-09-2021 21:54:47  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680