Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 996)

Danh sách lần thử 21
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 21-10-2021 10:13:20  
nguyenhoangthai 17-10-2021 12:52:43  
facebookidkeaz316833383552755 08-10-2021 19:11:02  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:04:16  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:03:29  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:01:49  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:00:19  
Tomcat 05-10-2021 19:40:43  
Tomcat 05-10-2021 19:39:03  
googleidkeaz103465742618599881379 04-10-2021 11:44:00  
googleidkeaz103465742618599881379 04-10-2021 11:42:19  
googleidkeaz103465742618599881379 04-10-2021 11:39:10  
facebookidkeaz316833383552755 01-10-2021 19:59:48  
phongvu03 30-09-2021 14:53:50  
phongvu03 30-09-2021 14:52:29  
Le Hai Hung 28-09-2021 10:53:50  
Le Hai Hung 28-09-2021 10:49:52  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:51:55  
Gia Hân 25-09-2021 21:53:28  
Gia Hân 25-09-2021 21:52:29  
Gia Hân 25-09-2021 21:51:35  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680