Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 997)

Danh sách lần thử 50
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 08:02:30  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 08:00:07  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 07:58:27  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 07:55:06  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 07:46:13  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 07:43:38  
googleidkeaz106246517583640862981 19-10-2021 07:39:59  
googleidkeaz106246517583640862981 18-10-2021 18:16:19  
googleidkeaz106246517583640862981 18-10-2021 18:12:34  
googleidkeaz106246517583640862981 18-10-2021 17:52:29  
nguyenhoangthai 12-10-2021 11:53:50  
nguyenhoangthai 12-10-2021 11:49:08  
CongKhanh29071988 06-10-2021 14:58:18  
CongKhanh29071988 06-10-2021 14:54:37  
CongKhanh29071988 06-10-2021 14:53:47  
CongKhanh29071988 06-10-2021 14:52:47  
Tomcat 06-10-2021 13:34:31  
Tomcat 06-10-2021 13:30:18  
Nguyendunga11 06-10-2021 10:57:25  
Nguyendunga11 06-10-2021 10:56:50  
Nguyendunga11 06-10-2021 10:54:02  
Nguyendunga11 06-10-2021 10:47:39  
Nguyendunga11 06-10-2021 10:40:15  
Ngô Nguyễn 05-10-2021 10:35:23  
TôiBinh 04-10-2021 14:44:24  
Ngô Nguyễn 04-10-2021 14:24:33  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 18:00:05  
phongvu03 30-09-2021 14:49:26  
phongvu03 30-09-2021 07:53:34  
phongvu03 30-09-2021 07:51:19  
phongvu03 30-09-2021 07:48:12  
Le Hai Hung 28-09-2021 08:51:52  
Le Hai Hung 28-09-2021 08:23:06  
Le Hai Hung 28-09-2021 08:22:18  
Le Hai Hung 28-09-2021 08:21:38  
Le Hai Hung 28-09-2021 08:18:29  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:41:45  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:38:39  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:37:43  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:34:42  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:32:11  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:24:16  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:21:32  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:17:00  
googleidkeaz118344546581086991024 27-09-2021 21:13:51  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680