Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 999)

Danh sách lần thử 44
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
nguyenhoangthai 12-10-2021 11:33:52  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:20:35  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:20:03  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:17:15  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:16:00  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:07:59  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:07:15  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:04:02  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:01:57  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:00:33  
Tomcat 05-10-2021 18:45:49  
Tomcat 05-10-2021 18:43:32  
CongKhanh29071988 05-10-2021 13:58:19  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 10:47:04  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 10:44:05  
TôiBinh 03-10-2021 00:32:12  
TôiBinh 03-10-2021 00:15:00  
Tomcat 02-10-2021 23:02:03  
facebookidkeaz316833383552755 02-10-2021 23:01:46  
facebookidkeaz316833383552755 02-10-2021 23:00:39  
Tomcat 02-10-2021 22:59:27  
facebookidkeaz3151397878429616 30-09-2021 16:27:30  
phongvu03 30-09-2021 07:44:51  
Gia Hân 30-09-2021 00:15:35  
phongvu03 29-09-2021 22:51:52  
phongvu03 29-09-2021 22:51:10  
phongvu03 29-09-2021 22:50:42  
phongvu03 29-09-2021 22:49:59  
phongvu03 29-09-2021 22:48:45  
phongvu03 29-09-2021 22:48:03  
googleidkeaz118344546581086991024 29-09-2021 20:18:21  
googleidkeaz118344546581086991024 29-09-2021 20:17:09  
googleidkeaz118344546581086991024 29-09-2021 20:15:26  
googleidkeaz118344546581086991024 29-09-2021 20:10:48  
googleidkeaz118344546581086991024 29-09-2021 20:09:31  
Công Trí 28-09-2021 00:06:39  
Le Hai Hung 26-09-2021 10:43:12  
Le Hai Hung 26-09-2021 10:39:12  
Le Hai Hung 26-09-2021 10:37:26  
Le Hai Hung 26-09-2021 10:35:52  
Công Trí 26-09-2021 10:35:47  
Le Hai Hung 26-09-2021 10:34:08  
Gia Hân 25-09-2021 21:28:09  
Gia Hân 25-09-2021 21:27:24  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680