Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1000)

Danh sách lần thử 62
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:38:51  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:38:04  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:36:47  
googleidkeaz106246517583640862981 18-10-2021 17:37:09  
googleidkeaz106246517583640862981 18-10-2021 17:26:07  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:14:47  
CongKhanh29071988 06-10-2021 09:13:21  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:44:00  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:38:26  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:30:17  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:29:13  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:28:33  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:14:13  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:10:19  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:08:35  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:08:02  
CongKhanh29071988 05-10-2021 13:57:41  
Duongqua 03-10-2021 15:40:33  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 09:36:37  
Ngô Nguyễn 03-10-2021 09:33:37  
Tomcat 02-10-2021 21:05:59  
Tomcat 02-10-2021 21:01:13  
Tomcat 02-10-2021 20:50:06  
Tomcat 02-10-2021 20:44:29  
Tomcat 02-10-2021 20:42:55  
TôiBinh 02-10-2021 18:29:37  
TôiBinh 02-10-2021 18:29:26  
phongvu03 01-10-2021 11:29:09  
facebookidkeaz316833383552755 30-09-2021 23:35:06  
phongvu03 30-09-2021 08:24:56  
phongvu03 30-09-2021 08:24:00  
phongvu03 30-09-2021 08:23:27  
phongvu03 29-09-2021 22:45:43  
phongvu03 29-09-2021 22:43:29  
phongvu03 29-09-2021 22:42:21  
phongvu03 29-09-2021 22:38:43  
phongvu03 29-09-2021 22:37:51  
phongvu03 29-09-2021 22:33:58  
phongvu03 29-09-2021 22:31:14  
phongvu03 29-09-2021 22:30:03  
phongvu03 29-09-2021 22:29:18  
phongvu03 29-09-2021 22:28:55  
phongvu03 29-09-2021 22:27:39  
phongvu03 29-09-2021 22:27:08  
phongvu03 29-09-2021 22:26:43  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680