Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1001)

Danh sách lần thử 75
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:08:36  
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:07:56  
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:06:50  
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:03:37  
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:01:50  
CongKhanh29071988 25-10-2021 16:00:02  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:59:29  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:58:37  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:56:56  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:56:00  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:52:05  
CongKhanh29071988 25-10-2021 15:50:27  
vmkid123 25-10-2021 06:38:58  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:27:07  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:25:56  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:24:24  
CongKhanh29071988 24-10-2021 19:21:04  
vmkid123 23-10-2021 04:43:05  
googleidkeaz106246517583640862981 16-10-2021 18:21:47  
googleidkeaz106246517583640862981 16-10-2021 18:11:00  
googleidkeaz106246517583640862981 16-10-2021 18:07:09  
Công Trí 14-10-2021 12:31:10  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:07:16  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:06:43  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:06:25  
CongKhanh29071988 07-10-2021 15:05:51  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:05:20  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:04:50  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:03:58  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:02:34  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:01:52  
Nguyendunga11 06-10-2021 07:57:23  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:51:20  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:48:12  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:46:52  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:46:21  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:23:11  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:21:40  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:21:07  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:20:12  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:19:03  
CongKhanh29071988 05-10-2021 13:56:23  
CongKhanh29071988 05-10-2021 13:55:22  
CongKhanh29071988 05-10-2021 13:54:35  
CongKhanh29071988 05-10-2021 11:07:02  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680