Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002)

Danh sách lần thử 128
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
googleidkeaz106246517583640862981 16-10-2021 18:03:08  
googleidkeaz106246517583640862981 15-10-2021 17:54:27  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:47:02  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:42:23  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:40:11  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:39:03  
nguyenhoangthai 07-10-2021 15:07:55  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:43:31  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:41:50  
Nguyendunga11 06-10-2021 09:37:01  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:51:17  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:49:30  
Nguyendunga11 06-10-2021 08:47:52  
Hieumoc1987 05-10-2021 23:06:06  
Hieumoc1987 05-10-2021 23:05:28  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:56:14  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:54:21  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:53:24  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:42:58  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:40:29  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:38:27  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:36:04  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:34:14  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:32:07  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:31:24  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:28:50  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:26:19  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:24:51  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:23:21  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:19:35  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:15:37  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:13:06  
Hieumoc1987 05-10-2021 22:11:41  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:16:29  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:14:06  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:13:05  
Nguyendunga11 05-10-2021 19:07:37  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:22:11  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:19:28  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:18:15  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:16:02  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:13:45  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:12:47  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:09:17  
Nguyendunga11 05-10-2021 18:08:14  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680