Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003)

Danh sách lần thử 62
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
dinhvanchatqldt@gmail.com 14-10-2021 11:53:48  
luongthao8862021 11-10-2021 14:11:32  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:36:00  
googleidkeaz110477426651428060630 08-10-2021 06:00:35  
tantot01 07-10-2021 21:57:51  
nguyenhoangthai 07-10-2021 14:59:11  
Nguyendunga11 05-10-2021 17:58:54  
Nguyendunga11 05-10-2021 17:57:12  
Nguyendunga11 05-10-2021 17:56:37  
Nguyendunga11 05-10-2021 17:56:08  
Đức Can 05-10-2021 13:50:43  
CongKhanh29071988 05-10-2021 10:07:03  
CongKhanh29071988 05-10-2021 10:06:25  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:56:26  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:53:41  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:52:59  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:50:23  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:48:15  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:43:51  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:42:50  
CongKhanh29071988 05-10-2021 09:42:03  
Nguyễn trọng hiên 05-10-2021 07:59:55  
googleidkeaz103465742618599881379 04-10-2021 11:46:07  
googleidkeaz103465742618599881379 04-10-2021 11:34:11  
Duongqua 03-10-2021 15:44:03  
Nggiaptien 02-10-2021 21:02:31  
TôiBinh 02-10-2021 16:49:50  
Tomcat 02-10-2021 11:38:45  
Tomcat 02-10-2021 11:37:49  
Ngô Nguyễn 02-10-2021 09:06:21  
Đức Can 01-10-2021 22:27:50  
Đức Can 01-10-2021 22:27:20  
Đức Can 01-10-2021 22:27:01  
Đức Can 01-10-2021 22:24:12  
Đức Can 01-10-2021 22:23:09  
Hieumoc1987 30-09-2021 22:20:51  
facebookidkeaz3151397878429616 30-09-2021 16:36:41  
googleidkeaz100659639763182233754 30-09-2021 15:17:14  
phongvu03 30-09-2021 14:47:04  
phongvu03 29-09-2021 22:15:20  
phongvu03 29-09-2021 22:14:28  
`nongnhatphuong 29-09-2021 20:31:30  
`nongnhatphuong 29-09-2021 20:30:01  
`nongnhatphuong 29-09-2021 20:28:39  
`nongnhatphuong 29-09-2021 20:26:39  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680