Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004)

Danh sách lần thử 125
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
khoa 24-11-2021 16:20:29  
vmkid123 20-11-2021 20:27:21  
gaconlonton2021 16-11-2021 21:23:08  
vmkid123 05-11-2021 19:09:26  
lyhaidang 31-10-2021 23:20:19  
lyhaidang 31-10-2021 23:20:11  
lyhaidang 31-10-2021 23:20:02  
vmkid123 25-10-2021 06:41:25  
vmkid123 25-10-2021 06:41:15  
vmkid123 25-10-2021 06:36:58  
vmkid123 25-10-2021 06:36:50  
CongKhanh29071988 24-10-2021 18:55:58  
CongKhanh29071988 24-10-2021 18:52:49  
CongKhanh29071988 24-10-2021 18:46:54  
CongKhanh29071988 24-10-2021 17:48:26  
CongKhanh29071988 24-10-2021 17:45:11  
CongKhanh29071988 24-10-2021 17:30:42  
CongKhanh29071988 24-10-2021 17:28:14  
CongKhanh29071988 24-10-2021 17:08:56  
CongKhanh29071988 24-10-2021 16:20:07  
CongKhanh29071988 24-10-2021 16:17:31  
CongKhanh29071988 24-10-2021 16:15:53  
CongKhanh29071988 24-10-2021 15:22:35  
CongKhanh29071988 24-10-2021 15:19:05  
CongKhanh29071988 24-10-2021 15:18:28  
vmkid123 19-10-2021 11:44:15  
vmkid123 19-10-2021 11:43:21  
vmkid123 19-10-2021 06:14:04  
gaconlonton2021 17-10-2021 10:29:21  
gaconlonton2021 17-10-2021 10:28:17  
Dominjk_Jordan 17-10-2021 01:49:29  
Dominjk_Jordan 17-10-2021 01:47:50  
Dominjk_Jordan 17-10-2021 01:46:24  
facebookidkeaz316833383552755 14-10-2021 04:27:22  
facebookidkeaz404998247821250 13-10-2021 07:35:35  
luongthao8862021 11-10-2021 14:54:48  
luongthao8862021 11-10-2021 14:51:28  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:31:31  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:30:43  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:29:49  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:25:59  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:25:35  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:20:38  
luongthao8862021 09-10-2021 08:37:24  
luongthao8862021 08-10-2021 21:23:22  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680