Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005)

Danh sách lần thử 249
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
Trang Thanh Khải 19-10-2021 12:29:09  
vmkid123 19-10-2021 11:45:36  
vmkid123 19-10-2021 11:44:31  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 11:00:07  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 10:41:43  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 10:37:26  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 10:33:06  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 10:32:15  
Trang Thanh Khải 19-10-2021 10:28:40  
googleidkeaz109361378687023067439 17-10-2021 19:13:32  
gaconlonton2021 17-10-2021 10:32:52  
gaconlonton2021 17-10-2021 10:16:30  
gaconlonton2021 17-10-2021 09:32:15  
vmkid123 17-10-2021 06:55:12  
vmkid123 17-10-2021 06:45:19  
vmkid123 17-10-2021 06:09:07  
Dominjk_Jordan 17-10-2021 01:40:03  
Dominjk_Jordan 17-10-2021 01:37:52  
facebookidkeaz2011760748981633 16-10-2021 09:27:33  
Trang Thanh Khải 15-10-2021 10:16:35  
Trang Thanh Khải 15-10-2021 10:14:34  
hoanganhtoan 14-10-2021 10:59:41  
Tietcuong1984 13-10-2021 08:13:43  
facebookidkeaz404998247821250 12-10-2021 10:51:58  
HAI 10-10-2021 21:44:12  
HAI 10-10-2021 21:43:44  
luongthao8862021 10-10-2021 21:33:49  
luongthao8862021 10-10-2021 21:28:27  
luongthao8862021 10-10-2021 21:25:48  
luongthao8862021 10-10-2021 21:22:18  
phongvu03 09-10-2021 22:22:09  
Sy_Minh 09-10-2021 16:03:58  
Sy_Minh 09-10-2021 16:02:07  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:14:00  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:12:26  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:11:39  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:10:46  
googleidkeaz106246517583640862981 09-10-2021 10:06:05  
luongthao8862021 08-10-2021 15:45:25  
luongthao8862021 08-10-2021 15:25:41  
ShuichiAkai96 08-10-2021 03:01:59  
googleidkeaz105235081646086399056 07-10-2021 22:54:49  
googleidkeaz105235081646086399056 07-10-2021 22:52:30  
googleidkeaz105235081646086399056 07-10-2021 22:49:51  
googleidkeaz105235081646086399056 07-10-2021 22:48:42  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680