Học Cờ Tướng

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: 2000001949

Danh sách thử của kỳ thủ 2000001949 Tổng lần thử: 41 Lượt thử thành công: 11
Tên bài Ngày thử Kết quả
Mã Chốt khéo thắng Sĩ Tượng bền (thế 2) 15-04-2021 23:01:52 Hòa
1 Nước Sát (Ván 9) 15-04-2021 22:06:11 Thắng
1 Nước Sát (Ván 12) 15-04-2021 22:05:30 Thắng
1 Nước Sát (Ván 10) 15-04-2021 21:55:45 Thắng
1 Nước Sát (Ván 10) 15-04-2021 21:53:29 Thua
1 Nước Sát (Ván 12) 15-04-2021 21:52:17 Thắng
1 Nước Sát (Ván 12) 15-04-2021 21:51:19 Thắng
1 Nước Sát (Ván 13) 15-04-2021 21:49:45 Thắng
1 Nước Sát (Ván 13) 15-04-2021 21:47:34 Thua
Trất Sát (Ván 1) 15-04-2021 21:44:06 Thua
Trất Sát (Ván 1) 15-04-2021 21:43:30 Thua
Trất Sát (Ván 1) 15-04-2021 21:42:34 Hòa
Trất Sát (Ván 1) 15-04-2021 21:40:19 Thua
Trất Sát (Ván 1) 15-04-2021 21:39:10 Hòa
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:30:36 Thắng
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:29:43 Thắng
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:29:01 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:24:47 Thắng
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:22:48 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:22:34 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:21:05 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:19:18 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:18:57 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:17:26 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:16:51 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:14:54 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:14:27 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:11:43 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:11:08 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:07:03 Thua
Trất Sát (Ván 2) 15-04-2021 21:04:47 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 21:02:20 Thắng
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 21:01:46 Thắng
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 21:01:38 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 21:00:30 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:59:13 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:55:09 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:53:48 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:52:04 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:49:35 Thua
Trất Sát (Ván 3) 15-04-2021 20:48:36 Thua

Học Cờ Tướng

HocCoTuong.Net là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí luyện cờ hoặc tải tài liệu về cờ tướng như Sách Cờ Tướng PDF, Tài Liệu cờ tướng hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại CBL , XQF...
Hotline : 0931 854 854 - Email : HocCoTuong.Net@Gmail.Com