Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: Duongqua

Danh sách thử của kỳ thủ Duongqua Tổng lần thử: 113 Lượt thử thành công: 58
Tên bài Ngày thử Kết quả
Ván 5 : song Tốt thắng song Sĩ (thế 2) 06-10-2021 16:52:12  
Ván 5 : song Tốt thắng song Sĩ (thế 2) 06-10-2021 16:04:55  
Ván 13 : song Tốt thắng Sĩ Tốt 06-10-2021 16:02:40  
Ván 16 : song Tốt thắng 2 Sĩ 1 Tượng 06-10-2021 15:59:54  
Ván 16 : song Tốt thắng 2 Sĩ 1 Tượng 06-10-2021 15:56:23  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 06-10-2021 15:53:45  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 06-10-2021 15:50:52  
Ván 28 : Mã 2 Tốt thắng Mã khuyết 1 Tượng (thế 1) 05-10-2021 19:33:29  
Ván 28 : Mã 2 Tốt thắng Mã khuyết 1 Tượng (thế 1) 05-10-2021 19:32:19  
Ván 20 : Mã Tốt thắng Pháo 1 Sĩ (thế 2) 05-10-2021 19:28:48  
Ván 20 : Mã Tốt thắng Pháo 1 Sĩ (thế 2) 05-10-2021 19:27:10  
Ván 31 : Mã 2 Tốt hoà Pháo Sĩ Tượng bền 05-10-2021 19:23:32  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 05-10-2021 19:21:04  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 46) 05-10-2021 19:18:18  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 46) 05-10-2021 19:17:47  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 664) 05-10-2021 19:17:15  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 664) 05-10-2021 19:15:11  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 664) 05-10-2021 19:14:49  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 188) 05-10-2021 19:13:49  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 311) 05-10-2021 19:13:24  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 944) 05-10-2021 19:12:45  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 207) 05-10-2021 19:12:20  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 489) 05-10-2021 19:10:45  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 411) 05-10-2021 19:09:42  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 258) 05-10-2021 19:08:59  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 05-10-2021 19:06:41  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 05-10-2021 19:05:16  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 2023) 05-10-2021 19:02:40  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 2023) 05-10-2021 18:59:37  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1091) 05-10-2021 18:59:08  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1264) 05-10-2021 18:58:00  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1264) 05-10-2021 18:48:21  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1264) 05-10-2021 18:47:10  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1642) 05-10-2021 18:45:54  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 63) 05-10-2021 18:44:35  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1709) 05-10-2021 18:42:50  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 413) 05-10-2021 18:42:04  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 413) 05-10-2021 18:39:17  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 985) 05-10-2021 18:38:48  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1312) 05-10-2021 18:37:34  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1312) 05-10-2021 18:34:52  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1312) 05-10-2021 18:33:50  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 728) 05-10-2021 18:33:30  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1095) 05-10-2021 18:33:11  
Đội Hình Mã Tốt (Ván 1296) 05-10-2021 18:30:05  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680