Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: Gia Hân

Danh sách thử của kỳ thủ Gia Hân Tổng lần thử: 790 Lượt thử thành công: 438
Tên bài Ngày thử Kết quả
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 990) 09-10-2021 10:27:55  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 990) 09-10-2021 10:27:17  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 990) 09-10-2021 10:26:11  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 363) 07-10-2021 11:21:44  
2 Nước Sát (Ván 509) 07-10-2021 00:03:43  
2 Nước Sát (Ván 509) 07-10-2021 00:03:29  
2 Nước Sát (Ván 290) 07-10-2021 00:03:03  
2 Nước Sát (Ván 290) 07-10-2021 00:02:51  
2 Nước Sát (Ván 159) 07-10-2021 00:01:41  
2 Nước Sát (Ván 159) 07-10-2021 00:01:30  
2 Nước Sát (Ván 490) 07-10-2021 00:01:07  
2 Nước Sát (Ván 490) 07-10-2021 00:00:57  
2 Nước Sát (Ván 226) 07-10-2021 00:00:20  
2 Nước Sát (Ván 475) 06-10-2021 23:59:15  
2 Nước Sát (Ván 475) 06-10-2021 23:59:05  
2 Nước Sát (Ván 648) 06-10-2021 23:58:43  
2 Nước Sát (Ván 648) 06-10-2021 23:58:30  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 951) 05-10-2021 22:46:43  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 951) 05-10-2021 22:46:04  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 951) 05-10-2021 22:45:00  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 681) 05-10-2021 13:32:40  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 999) 30-09-2021 00:15:35  
4 Nước Sát (Ván 941) 30-09-2021 00:12:41  
4 Nước Sát (Ván 941) 30-09-2021 00:11:57  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 21:07:53  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 997) 26-09-2021 20:21:24  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 995) 26-09-2021 18:34:12  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 26-09-2021 17:52:11  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 13:52:36  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 13:03:05  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 12:19:25  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 12:18:59  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 26-09-2021 12:18:41  
3 Nước Sát (Ván 681) 26-09-2021 11:52:26  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992) 26-09-2021 11:50:16  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992) 26-09-2021 11:49:54  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992) 26-09-2021 11:49:37  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992) 26-09-2021 11:49:15  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 992) 26-09-2021 11:48:53  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 993) 25-09-2021 22:09:06  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 993) 25-09-2021 22:08:39  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 994) 25-09-2021 21:59:25  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 994) 25-09-2021 21:57:29  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 995) 25-09-2021 21:54:47  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 996) 25-09-2021 21:53:28  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680