Học Cờ Tướng

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: Gia Hân

Danh sách thử của kỳ thủ Gia Hân Tổng lần thử: 132 Lượt thử thành công: 80
Tên bài Ngày thử Kết quả
3 Nước Sát (Ván 17) 23-02-2021 21:57:00 Thắng
3 Nước Sát (Ván 18) 23-02-2021 21:55:55 Thắng
3 Nước Sát (Ván 19) 23-02-2021 21:54:06 Thắng
3 Nước Sát (Ván 2) 23-02-2021 21:51:46 Thắng
3 Nước Sát (Ván 3) 23-02-2021 21:51:06 Thắng
3 Nước Sát (Ván 3) 23-02-2021 21:50:46 Thua
3 Nước Sát (Ván 3) 23-02-2021 21:50:38 Hòa
3 Nước Sát (Ván 4) 23-02-2021 21:48:21 Thắng
3 Nước Sát (Ván 4) 23-02-2021 21:48:09 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1002) 14-02-2021 09:14:05 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1002) 14-02-2021 09:13:47 Thua
3 Nước Sát (Ván 1003) 14-02-2021 09:12:46 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1003) 14-02-2021 09:11:45 Thua
3 Nước Sát (Ván 1004) 14-02-2021 09:11:24 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1004) 14-02-2021 09:10:44 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1005) 14-02-2021 09:10:15 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1005) 14-02-2021 09:09:27 Thua
3 Nước Sát (Ván 1005) 14-02-2021 09:09:03 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1005) 14-02-2021 09:08:35 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1006) 14-02-2021 09:05:45 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1006) 14-02-2021 09:05:06 Thua
3 Nước Sát (Ván 1007) 14-02-2021 09:04:20 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1008) 14-02-2021 09:04:04 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1009) 14-02-2021 09:03:45 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1010) 14-02-2021 09:03:27 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1011) 14-02-2021 09:02:08 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1012) 14-02-2021 09:01:32 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1013) 14-02-2021 09:01:05 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1013) 14-02-2021 09:00:55 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1013) 14-02-2021 09:00:48 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1014) 14-02-2021 09:00:21 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1015) 14-02-2021 08:59:49 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1016) 14-02-2021 08:59:19 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1016) 14-02-2021 08:58:56 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1017) 14-02-2021 08:58:37 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1017) 14-02-2021 08:58:23 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1018) 14-02-2021 08:57:43 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1019) 14-02-2021 08:57:12 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1019) 14-02-2021 08:56:53 Thua
3 Nước Sát (Ván 1019) 14-02-2021 08:56:34 Thua
3 Nước Sát (Ván 1019) 14-02-2021 08:55:42 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1020) 14-02-2021 08:55:17 Thua
3 Nước Sát (Ván 1020) 14-02-2021 08:53:48 Thua
3 Nước Sát (Ván 1020) 14-02-2021 08:53:36 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1021) 14-02-2021 08:53:08 Thắng

Học Cờ Tướng

HocCoTuong.Net là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí luyện cờ hoặc tải tài liệu về cờ tướng như Sách Cờ Tướng PDF, Tài Liệu cờ tướng hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại CBL , XQF...
Hotline : 0931 854 854 - Email : HocCoTuong.Net@Gmail.Com