Học Cờ Tướng

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: Gia Hân

Danh sách thử của kỳ thủ Gia Hân Tổng lần thử: 562 Lượt thử thành công: 285
Tên bài Ngày thử Kết quả
2 Nước Sát (Ván 147) 26-07-2021 12:47:45 Thắng
2 Nước Sát (Ván 147) 26-07-2021 12:44:59 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:05:28 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:05:23 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:05:21 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:05:14 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:05:08 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:04:50 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 259) 26-07-2021 12:00:09 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 228) 24-07-2021 22:30:10 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 228) 24-07-2021 22:27:45 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 170) 23-07-2021 10:20:58 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 171) 23-07-2021 06:39:54 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 149) 22-07-2021 19:39:05 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 149) 22-07-2021 19:32:00 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 150) 22-07-2021 19:30:07 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 148) 22-07-2021 19:26:18 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 148) 22-07-2021 19:24:46 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 121) 22-07-2021 18:10:50 Thua
2 Nước Sát (Ván 164) 22-07-2021 13:30:59 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 122) 22-07-2021 12:28:38 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 124) 22-07-2021 06:39:09 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 123) 21-07-2021 23:56:14 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 117) 21-07-2021 23:38:23 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 117) 21-07-2021 23:31:37 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 118) 21-07-2021 23:27:04 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 118) 21-07-2021 23:24:14 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 118) 21-07-2021 23:21:53 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 106) 21-07-2021 19:53:03 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 93) 21-07-2021 19:02:14 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 93) 21-07-2021 18:57:40 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 89) 21-07-2021 18:48:26 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 82) 21-07-2021 18:27:07 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 82) 21-07-2021 18:14:29 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 79) 21-07-2021 15:35:38 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 81) 21-07-2021 14:10:47 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 80) 21-07-2021 12:42:28 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 70) 21-07-2021 12:11:57 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 70) 21-07-2021 12:10:27 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 70) 21-07-2021 12:10:02 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 67) 21-07-2021 11:56:31 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 67) 21-07-2021 11:53:04 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 67) 21-07-2021 11:51:27 Thua
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 56) 21-07-2021 11:28:00 Thắng
Tàn Cuộc Đại Toàn (Ván 56) 21-07-2021 11:27:21 Thắng

Học Cờ Tướng

HocCoTuong.Net là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí luyện cờ hoặc tải tài liệu về cờ tướng như Sách Cờ Tướng PDF, Tài Liệu cờ tướng hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại CBL , XQF...
Hotline : 0931 854 854 - Email : HocCoTuong.Net@Gmail.Com