Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: NGUYENTHETHU

Danh sách thử của kỳ thủ NGUYENTHETHU Tổng lần thử: 1343 Lượt thử thành công: 1248
Tên bài Ngày thử Kết quả
5 Nước Sát (Ván 744) 12-10-2021 10:40:43  
5 Nước Sát (Ván 744) 12-10-2021 10:38:32  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 357) 01-10-2021 20:42:47  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 357) 01-10-2021 20:39:12  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 67) 01-10-2021 20:27:39  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 67) 01-10-2021 20:24:43  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 2) 01-10-2021 20:22:48  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 2) 01-10-2021 20:20:27  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 1) 01-10-2021 20:17:31  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 1) 01-10-2021 20:14:40  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 38) 01-10-2021 20:12:02  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 38) 01-10-2021 20:09:17  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 146) 01-10-2021 17:42:27  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 146) 01-10-2021 17:39:34  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 146) 01-10-2021 17:36:40  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 73) 01-10-2021 17:30:30  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 73) 01-10-2021 17:28:24  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 358) 01-10-2021 17:25:41  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 01-10-2021 17:00:59  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 01-10-2021 17:00:47  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 01-10-2021 17:00:36  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 01-10-2021 17:00:00  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 01-10-2021 16:58:45  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 01-10-2021 16:58:08  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 01-10-2021 16:56:41  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 01-10-2021 16:55:02  
15 Nước Sát (Ván 145) 01-10-2021 16:51:53  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 183) 01-10-2021 16:48:22  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 183) 01-10-2021 16:45:38  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 62) 01-10-2021 16:38:37  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 62) 01-10-2021 16:36:28  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 107) 01-10-2021 16:34:19  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 107) 01-10-2021 16:03:23  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 361) 01-10-2021 16:00:40  
Sát Cục Nâng Cao (Ván 361) 01-10-2021 15:57:12  
7 Nước Sát (Ván 469) 01-10-2021 12:46:25  
7 Nước Sát (Ván 469) 01-10-2021 12:45:28  
7 Nước Sát (Ván 114) 01-10-2021 12:42:45  
7 Nước Sát (Ván 114) 01-10-2021 12:41:21  
7 Nước Sát (Ván 114) 01-10-2021 12:40:05  
7 Nước Sát (Ván 124) 01-10-2021 12:35:37  
7 Nước Sát (Ván 124) 01-10-2021 12:34:54  
7 Nước Sát (Ván 35) 01-10-2021 12:31:20  
7 Nước Sát (Ván 35) 01-10-2021 12:30:53  
7 Nước Sát (Ván 518) 01-10-2021 12:29:22  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680