Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: gaconlonton2021

Danh sách thử của kỳ thủ gaconlonton2021 Tổng lần thử: 341 Lượt thử thành công: 153
Tên bài Ngày thử Kết quả
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 16-11-2021 23:04:32  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 16-11-2021 22:32:23  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 16-11-2021 22:28:56  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 16-11-2021 21:55:03  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 16-11-2021 21:52:48  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1001) 16-11-2021 21:48:39  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1001) 16-11-2021 21:47:07  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1001) 16-11-2021 21:45:02  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1001) 16-11-2021 21:38:13  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 16-11-2021 21:30:30  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 16-11-2021 21:28:57  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 16-11-2021 21:25:00  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 16-11-2021 21:23:08  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 16-11-2021 21:15:00  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 16-11-2021 21:14:36  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 17-10-2021 10:32:52  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 17-10-2021 10:29:21  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 17-10-2021 10:28:17  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 17-10-2021 10:16:30  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 17-10-2021 09:32:15  
Ván 24 : 3 Tốt cao thắng Pháo 2 Sĩ 15-10-2021 19:49:15  
Ván 24 : 3 Tốt cao thắng Pháo 2 Sĩ 15-10-2021 19:45:25  
Ván 24 : 3 Tốt cao thắng Pháo 2 Sĩ 15-10-2021 19:44:09  
Ván 24 : 3 Tốt cao thắng Pháo 2 Sĩ 15-10-2021 19:41:29  
Ván 23 : 3 Tốt xuống sâu hoà Pháo 2 Sĩ 15-10-2021 19:40:08  
Ván 1 : 1 Mã thắng 1 Sĩ 14-10-2021 05:56:48  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 14-10-2021 05:53:46  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 14-10-2021 05:50:41  
Ván 25 : 3 Tốt thắng Mã 2 Tượng 14-10-2021 05:49:49  
Ván 26 : 3 Tốt thắng Mã 2 Sĩ (thế 1) 14-10-2021 05:47:21  
Ván 26 : 3 Tốt thắng Mã 2 Sĩ (thế 1) 14-10-2021 05:46:06  
Ván 26 : 3 Tốt thắng Mã 2 Sĩ (thế 1) 14-10-2021 05:44:05  
Ván 26 : 3 Tốt thắng Mã 2 Sĩ (thế 1) 14-10-2021 05:43:08  
Ván 27 : 3 Tốt thắng Mã 2 Sĩ (thế 2) 14-10-2021 05:39:59  
Ván 28 : 3 Tốt hoà Pháo Sĩ Tượng 14-10-2021 05:37:57  
Ván 28 : 3 Tốt hoà Pháo Sĩ Tượng 14-10-2021 05:37:01  
Ván 28 : 3 Tốt hoà Pháo Sĩ Tượng 14-10-2021 05:35:23  
Ván 10 : song Tốt khó thắng Sĩ Tượng 13-10-2021 19:45:20  
Ván 10 : song Tốt khó thắng Sĩ Tượng 13-10-2021 19:44:17  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:43:39  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:43:13  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:42:39  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:41:05  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:40:53  
Ván 9 : song Tốt thắng song Tượng (thế 3) 13-10-2021 19:40:05  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680