Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: lyhaidang

Danh sách thử của kỳ thủ lyhaidang Tổng lần thử: 2504 Lượt thử thành công: 2412
Tên bài Ngày thử Kết quả
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4993) 31-10-2021 23:47:01  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4992) 31-10-2021 23:46:13  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4991) 31-10-2021 23:31:28  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4991) 31-10-2021 23:30:42  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4990) 31-10-2021 23:30:32  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4990) 31-10-2021 23:30:02  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4989) 31-10-2021 23:29:02  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4988) 31-10-2021 23:28:23  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4988) 31-10-2021 23:28:04  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 4987) 31-10-2021 23:27:35  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 5000) 31-10-2021 23:24:32  
Xe Pháo Mã Chốt (Ván 5000) 31-10-2021 23:22:47  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:21:38  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 31-10-2021 23:21:15  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 31-10-2021 23:20:52  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 31-10-2021 23:20:29  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 31-10-2021 23:20:19  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 31-10-2021 23:20:11  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 31-10-2021 23:20:02  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 31-10-2021 23:19:40  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 31-10-2021 23:19:14  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:18:49  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:18:27  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:18:03  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:17:41  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 31-10-2021 23:17:17  
15 Nước Sát (Ván 35) 21-10-2021 15:15:16  
15 Nước Sát (Ván 36) 21-10-2021 15:08:09  
15 Nước Sát (Ván 35) 21-10-2021 15:06:52  
15 Nước Sát (Ván 36) 21-10-2021 15:05:35  
15 Nước Sát (Ván 38) 21-10-2021 15:04:23  
15 Nước Sát (Ván 39) 21-10-2021 15:03:07  
15 Nước Sát (Ván 37) 21-10-2021 15:01:49  
15 Nước Sát (Ván 40) 21-10-2021 15:00:34  
15 Nước Sát (Ván 41) 21-10-2021 14:59:19  
15 Nước Sát (Ván 38) 21-10-2021 14:58:09  
15 Nước Sát (Ván 39) 21-10-2021 14:56:48  
15 Nước Sát (Ván 40) 21-10-2021 14:55:38  
15 Nước Sát (Ván 42) 21-10-2021 14:53:32  
15 Nước Sát (Ván 44) 21-10-2021 14:52:22  
15 Nước Sát (Ván 45) 21-10-2021 14:50:46  
15 Nước Sát (Ván 46) 21-10-2021 14:49:30  
15 Nước Sát (Ván 41) 21-10-2021 14:48:05  
15 Nước Sát (Ván 42) 21-10-2021 14:46:45  
15 Nước Sát (Ván 43) 21-10-2021 14:45:43  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680