Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: nguyenhoangthai

Danh sách thử của kỳ thủ nguyenhoangthai Tổng lần thử: 339 Lượt thử thành công: 259
Tên bài Ngày thử Kết quả
5 Nước Sát (Ván 579) 19-10-2021 23:31:54  
5 Nước Sát (Ván 580) 19-10-2021 23:28:11  
5 Nước Sát (Ván 583) 19-10-2021 13:23:01  
5 Nước Sát (Ván 584) 19-10-2021 13:17:29  
5 Nước Sát (Ván 584) 19-10-2021 13:03:19  
5 Nước Sát (Ván 584) 19-10-2021 13:01:43  
5 Nước Sát (Ván 585) 19-10-2021 12:58:22  
5 Nước Sát (Ván 586) 19-10-2021 12:56:49  
5 Nước Sát (Ván 587) 19-10-2021 12:54:28  
5 Nước Sát (Ván 588) 19-10-2021 12:52:23  
5 Nước Sát (Ván 588) 19-10-2021 12:47:49  
5 Nước Sát (Ván 588) 19-10-2021 12:43:29  
5 Nước Sát (Ván 589) 19-10-2021 12:41:48  
5 Nước Sát (Ván 590) 19-10-2021 12:39:45  
5 Nước Sát (Ván 591) 19-10-2021 12:36:53  
5 Nước Sát (Ván 592) 19-10-2021 12:34:24  
5 Nước Sát (Ván 594) 19-10-2021 12:23:33  
5 Nước Sát (Ván 595) 19-10-2021 12:20:47  
5 Nước Sát (Ván 596) 19-10-2021 12:19:07  
5 Nước Sát (Ván 597) 19-10-2021 12:17:51  
5 Nước Sát (Ván 598) 19-10-2021 12:15:29  
5 Nước Sát (Ván 599) 19-10-2021 12:07:21  
5 Nước Sát (Ván 600) 19-10-2021 12:06:12  
5 Nước Sát (Ván 601) 19-10-2021 12:04:27  
5 Nước Sát (Ván 602) 19-10-2021 12:02:12  
5 Nước Sát (Ván 603) 19-10-2021 11:59:51  
5 Nước Sát (Ván 605) 19-10-2021 11:55:46  
5 Nước Sát (Ván 606) 19-10-2021 11:53:44  
5 Nước Sát (Ván 606) 19-10-2021 11:48:36  
5 Nước Sát (Ván 607) 19-10-2021 11:44:44  
5 Nước Sát (Ván 608) 19-10-2021 11:40:34  
5 Nước Sát (Ván 609) 19-10-2021 11:36:35  
5 Nước Sát (Ván 610) 19-10-2021 11:35:17  
5 Nước Sát (Ván 611) 19-10-2021 11:29:19  
5 Nước Sát (Ván 612) 19-10-2021 11:26:00  
5 Nước Sát (Ván 613) 19-10-2021 11:24:06  
5 Nước Sát (Ván 614) 19-10-2021 11:21:46  
5 Nước Sát (Ván 615) 19-10-2021 11:19:52  
5 Nước Sát (Ván 616) 19-10-2021 11:17:11  
5 Nước Sát (Ván 617) 19-10-2021 11:15:35  
5 Nước Sát (Ván 618) 19-10-2021 11:13:11  
5 Nước Sát (Ván 664) 19-10-2021 11:03:16  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 987) 17-10-2021 14:58:31  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 990) 17-10-2021 14:46:17  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 991) 17-10-2021 14:01:27  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680