Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: phongvu03

Danh sách thử của kỳ thủ phongvu03 Tổng lần thử: 2434 Lượt thử thành công: 1977
Tên bài Ngày thử Kết quả
Sát Cục Nâng Cao (Ván 220) 03-11-2021 23:17:06  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 03-11-2021 23:12:10  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1002) 03-11-2021 23:10:56  
13 Nước Sát (Ván 200) 01-11-2021 17:18:08  
13 Nước Sát (Ván 200) 01-11-2021 17:12:09  
13 Nước Sát (Ván 200) 01-11-2021 17:03:51  
13 Nước Sát (Ván 199) 01-11-2021 17:03:08  
13 Nước Sát (Ván 200) 01-11-2021 16:59:52  
14 Nước Sát (Ván 106) 01-11-2021 15:23:09  
14 Nước Sát (Ván 106) 01-11-2021 15:21:34  
14 Nước Sát (Ván 106) 01-11-2021 15:09:23  
14 Nước Sát (Ván 108) 01-11-2021 13:24:20  
14 Nước Sát (Ván 108) 01-11-2021 13:22:17  
14 Nước Sát (Ván 108) 01-11-2021 13:12:38  
14 Nước Sát (Ván 109) 01-11-2021 13:11:24  
14 Nước Sát (Ván 108) 01-11-2021 13:10:43  
14 Nước Sát (Ván 108) 01-11-2021 13:09:05  
14 Nước Sát (Ván 109) 01-11-2021 13:05:48  
14 Nước Sát (Ván 114) 01-11-2021 12:51:33  
14 Nước Sát (Ván 115) 01-11-2021 12:50:33  
14 Nước Sát (Ván 116) 01-11-2021 12:48:51  
14 Nước Sát (Ván 116) 01-11-2021 12:45:43  
14 Nước Sát (Ván 116) 01-11-2021 12:44:20  
14 Nước Sát (Ván 110) 01-11-2021 11:07:51  
14 Nước Sát (Ván 111) 01-11-2021 11:05:42  
14 Nước Sát (Ván 112) 01-11-2021 11:03:38  
14 Nước Sát (Ván 115) 01-11-2021 11:01:20  
14 Nước Sát (Ván 116) 01-11-2021 10:59:30  
14 Nước Sát (Ván 118) 01-11-2021 10:57:54  
14 Nước Sát (Ván 118) 01-11-2021 10:55:45  
14 Nước Sát (Ván 117) 01-11-2021 10:54:29  
14 Nước Sát (Ván 118) 01-11-2021 10:52:59  
14 Nước Sát (Ván 117) 01-11-2021 10:51:33  
14 Nước Sát (Ván 118) 01-11-2021 10:50:40  
14 Nước Sát (Ván 118) 01-11-2021 10:48:28  
14 Nước Sát (Ván 119) 01-11-2021 10:47:41  
14 Nước Sát (Ván 119) 01-11-2021 10:45:46  
14 Nước Sát (Ván 119) 01-11-2021 10:44:26  
14 Nước Sát (Ván 120) 01-11-2021 10:42:52  
14 Nước Sát (Ván 120) 01-11-2021 10:41:18  
14 Nước Sát (Ván 120) 01-11-2021 10:34:03  
14 Nước Sát (Ván 120) 01-11-2021 10:30:03  
3 Nước Sát (Ván 1013) 01-11-2021 09:14:46  
3 Nước Sát (Ván 1012) 01-11-2021 09:14:32  
3 Nước Sát (Ván 1013) 01-11-2021 09:14:12  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680