Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: tranquangthai33

Danh sách thử của kỳ thủ tranquangthai33 Tổng lần thử: 29 Lượt thử thành công: 5
Tên bài Ngày thử Kết quả
Pháo Trùng (Ván 18) 24-03-2021 15:13:04  
Pháo Trùng (Ván 21) 24-03-2021 14:44:58  
Pháo Trùng (Ván 21) 24-03-2021 14:41:44  
Pháo Trùng (Ván 21) 24-03-2021 14:27:58  
Pháo Trùng (Ván 21) 24-03-2021 14:22:41  
Điếu Ngư Mã Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:43:39  
Thiết Môn Xuyên Sát Pháp (Ván 5) 20-03-2021 10:41:40  
Pháo Trùng (Ván 38) 20-03-2021 10:40:47  
Pháo Trùng (Ván 38) 20-03-2021 10:39:38  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:14:03  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:11:25  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:10:56  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:06:06  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 10:05:41  
Mã Hậu Pháo Sát Pháp (Ván 13) 20-03-2021 09:47:01  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 19) 20-03-2021 09:46:36  
Pháo Trùng (Ván 37) 20-03-2021 09:43:37  
Pháo Trùng (Ván 37) 20-03-2021 09:43:17  
Pháo Trùng (Ván 22) 19-03-2021 20:20:14  
Pháo Trùng (Ván 22) 19-03-2021 20:19:41  
Pháo Trùng (Ván 22) 19-03-2021 20:19:15  
Pháo Trùng (Ván 34) 19-03-2021 20:16:28  
Pháo Trùng (Ván 34) 19-03-2021 20:15:41  
Pháo Trùng (Ván 35) 19-03-2021 19:47:23  
Pháo Trùng (Ván 36) 19-03-2021 19:45:16  
Pháo Trùng (Ván 36) 19-03-2021 19:45:05  
Pháo Trùng (Ván 36) 19-03-2021 19:44:43  
Pháo Trùng (Ván 11) 19-03-2021 19:43:06  
Pháo Trùng (Ván 19) 19-03-2021 19:39:45  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680