Học Cờ Tướng

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: viet09

Danh sách thử của kỳ thủ viet09 Tổng lần thử: 589 Lượt thử thành công: 481
Tên bài Ngày thử Kết quả
5 Nước Sát (Ván 745) 20-06-2021 16:42:02 Hòa
5 Nước Sát (Ván 745) 20-06-2021 16:41:23 Thua
5 Nước Sát (Ván 746) 20-06-2021 16:40:45 Thắng
5 Nước Sát (Ván 746) 20-06-2021 16:40:25 Thắng
5 Nước Sát (Ván 747) 20-06-2021 16:39:01 Thua
5 Nước Sát (Ván 747) 20-06-2021 16:38:09 Thua
5 Nước Sát (Ván 747) 20-06-2021 16:37:10 Thua
5 Nước Sát (Ván 748) 20-06-2021 16:36:00 Thắng
5 Nước Sát (Ván 748) 20-06-2021 16:35:40 Thắng
5 Nước Sát (Ván 748) 20-06-2021 16:35:20 Thắng
5 Nước Sát (Ván 748) 20-06-2021 16:34:55 Hòa
5 Nước Sát (Ván 749) 20-06-2021 16:33:50 Thắng
5 Nước Sát (Ván 750) 20-06-2021 16:32:52 Thắng
3 Nước Sát (Ván 249) 20-06-2021 08:34:08 Thắng
3 Nước Sát (Ván 13) 20-06-2021 08:33:11 Thắng
3 Nước Sát (Ván 468) 20-06-2021 08:32:30 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1017) 20-06-2021 08:31:49 Thắng
Song Pháo Tốt (Ván 32) 19-06-2021 07:52:38 Thua
Song Pháo Tốt (Ván 32) 19-06-2021 07:51:34 Thua
Song Pháo Tốt (Ván 32) 19-06-2021 07:49:32 Thua
3 Nước Sát (Ván 1009) 19-06-2021 07:48:03 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1010) 19-06-2021 07:47:31 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1010) 19-06-2021 07:47:13 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1010) 19-06-2021 07:47:04 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1010) 19-06-2021 07:43:49 Thua
3 Nước Sát (Ván 1011) 19-06-2021 07:43:17 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1011) 19-06-2021 07:42:55 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1011) 19-06-2021 07:42:45 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1012) 19-06-2021 07:41:57 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1013) 19-06-2021 07:41:32 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1014) 19-06-2021 07:41:01 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1014) 19-06-2021 07:40:39 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1015) 19-06-2021 07:40:18 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1015) 19-06-2021 07:40:09 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1015) 19-06-2021 07:39:57 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1015) 19-06-2021 07:39:38 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1015) 19-06-2021 07:39:29 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1016) 19-06-2021 07:38:31 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1017) 19-06-2021 07:37:59 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1017) 19-06-2021 07:37:52 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1017) 19-06-2021 07:36:29 Thua
3 Nước Sát (Ván 1017) 19-06-2021 07:36:20 Hòa
3 Nước Sát (Ván 1022) 19-06-2021 07:35:38 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1023) 19-06-2021 07:34:36 Thắng
3 Nước Sát (Ván 1023) 19-06-2021 07:34:06 Hòa

Học Cờ Tướng

HocCoTuong.Net là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí luyện cờ hoặc tải tài liệu về cờ tướng như Sách Cờ Tướng PDF, Tài Liệu cờ tướng hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại CBL , XQF...
Hotline : 0931 854 854 - Email : HocCoTuong.Net@Gmail.Com