Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thành viên: vmkid123

Danh sách thử của kỳ thủ vmkid123 Tổng lần thử: 2995 Lượt thử thành công: 1655
Tên bài Ngày thử Kết quả
Sát Cục Nâng Cao (Ván 220) 23-11-2021 11:25:23  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 20-11-2021 20:27:21  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 20-11-2021 11:16:00  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 15-11-2021 06:15:13  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1003) 15-11-2021 06:13:28  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 13-11-2021 11:45:26  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 754) 10-11-2021 06:59:07  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 10-11-2021 06:56:29  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1005) 08-11-2021 22:21:10  
Tàn Cuộc Công Sát (Ván 1004) 05-11-2021 19:09:26  
13 Nước Sát (Ván 200) 03-11-2021 19:29:06  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 15) 01-11-2021 00:06:18  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 15) 01-11-2021 00:06:06  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 01-11-2021 00:05:54  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 01-11-2021 00:05:45  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 13) 01-11-2021 00:05:32  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 13) 01-11-2021 00:05:20  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 12) 01-11-2021 00:05:08  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 12) 01-11-2021 00:04:59  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 11) 01-11-2021 00:04:45  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 11) 01-11-2021 00:04:32  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 10) 01-11-2021 00:04:22  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 10) 01-11-2021 00:04:14  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 9) 01-11-2021 00:04:08  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 9) 31-10-2021 23:59:34  
Đội Hình Xe Tốt (Ván 4602) 31-10-2021 23:49:47  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 10) 31-10-2021 23:42:23  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 10) 31-10-2021 23:42:15  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 10) 31-10-2021 23:42:08  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 11) 31-10-2021 23:41:58  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 11) 31-10-2021 23:41:49  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 11) 31-10-2021 23:41:40  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 12) 31-10-2021 23:41:30  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 12) 31-10-2021 23:41:21  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 12) 31-10-2021 23:41:10  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 13) 31-10-2021 23:40:55  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 13) 31-10-2021 23:40:39  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 31-10-2021 23:40:24  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 31-10-2021 23:40:14  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 31-10-2021 23:40:01  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 14) 31-10-2021 23:39:48  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 15) 31-10-2021 23:39:31  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 15) 31-10-2021 23:38:58  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 15) 31-10-2021 23:38:18  
Tướng Khống Chế Trung Lộ (Ván 9) 31-10-2021 23:35:41  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680